Δεν υπάρχει πια ουδετερότητα στον κόσμο.
Είτε θα είσαι μέρος της λύσης,
είτε θα είσαι μέρος του προβλήματος.