Υπέρ της Προστασίας του Νερού

#SaveGreekWater

Η φύση και η διαχείριση των πόρων της Γης, παράλληλα με την προστασία της μέσω του νομοθετικού πλαισίου αλλά και της καθημερινότητάς μας, είναι από τους πρωταρχικούς στόχους του Part of the Solution. Τίποτα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον απόλυτο σεβασμό και την προστασία του πλανήτη.

Η ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου πόρου, σε σχέση με την ανθρώπινη ζωή και το φυσικό περιβάλλον, είναι τουλάχιστον προβληματική όπως δείχνουν διεθνείς μελέτες και προηγούμενες -αποτυχημένες- περιπτώσεις ιδιωτικοποιήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνεργασία με το SaveGreekWater, δημιουργήσαμε την βίντεο καμπάνια «Κάτι τρέχει με το νερό» με σκοπό την ευαισθητοποίηση/ενημέρωση του κοινού για τις αρνητικές επιπτώσεις μιας πιθανής ιδιωτικοποίησης καθώς και την παρότρυνση των πολιτών σε συμμετοχή μέσω εργαλείων δημοκρατικών διαδικασιών (δημοψήφισμα, ηλεκτρονική διαβούλευση, συλλογή υπογραφών κτλ).

Από την επίσημη σελίδα του SaveGreekWater:

Αν και στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει πρόσφατο προηγούμενο, η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού έχει ως σύνηθες αποτέλεσμα την αλματώδη αύξηση των τιμών και σε ορισμένες περιπτώσεις την υποβάθμιση της ποιότητας του. Είναι σύνηθες ακόμη να υπάρχουν αθετήσεις υποσχέσεων για επενδύσεις, κακή συντήρηση υποδομών, φοροαποφυγή, μυστικές συμφωνίες για εγγυημένα υπερκέρδη, ακόμη και περιπτώσεις μολύνσεων.

Παρότι η τάση στην Ευρώπη είναι η ανάκτηση των εταιριών ύδρευσης από τους διάφορους δήμους ή τα κράτη, ύστερα από τα προβλήματα που προέκυψαν μετά από ιδιωτικοποιήσεις, για μια ακόμη φορά με καθυστέρηση εικοσαετίας το ελληνικό κράτος «εκσυγχρονίζεται» προς το παρελθόν.

Παρά την δημοκρατικά εκφρασμένη βούληση των πολιτών κατά της ιδιωτικοποίησης, τόσο στο δημοψήφισμα τον Μάιο του 2014 στην Θεσσαλονίκη αλλά στη Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών rigth2water στην χώρα μας  και πανευρωπαϊκά, διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν συμπεριλάβει τις μεγάλες υπηρεσίες ύδρευσης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στα εκάστοτε προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων. Με βάση την απόφαση 1906/2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας η ιδιωτικοποίηση των εταιριών ύδρευσης καθώς και η παραχώρηση της διοίκησης έχουν κριθεί αντισυνταγματικά.

Η μη ιδιωτικοποίηση του νερού είναι πρωτίστως θέμα δημοκρατίας. Αν δεν μπορούμε να ελέγξουμε τo νερό μας μπορούμε πραγματικά να ελέγξουμε οτιδήποτε;

Η πρωτοβουλία “SaveGreekWater ” για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012 σε μια προσπάθεια ενημέρωσης της κοινής γνώμης και διασύνδεσης φορέων και προσώπων που επιφυλάσσονται για το δικαίωμα μιας ιδιωτικής εταιρίας να έχει τον έλεγχο ενός δημόσιου αγαθού απαραίτητου για την επιβίωση ανθρώπων , φυτών και ζώων. Δεν έχει καμία χρηματοδότηση και είναι ένα εγχείρημα εθελοντικό ανθρώπων διαφόρων ειδικοτήτων και πολιτικών θέσεων που συναινούν στη δημοκρατική και ορθολογική διαχείριση αυτού του πολύτιμου πόρου.